دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره این پروژه

دانشکده علوم پزشکی تربت جام


طراحی قالب سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت جام توسط فناوری اطلاعات آریانا انجام شد.

به دلیل تغییراتی که پس از طراحی سایت و تحویل پروژه توسط کارفرما صورت می‌گیرد، علاوه بر لینک سایت کارفرما که در زیر آورده شده فرمت اصلی پروژه تحویل داده شده را نیز در قسمت بازدید از پروژه برای شما عزیزان قرار داده‌ایم.

سایت کارفرما: trjums.ac.ir

 

  • تاریخ انتشار: 3 مه 2019
  • در پرتفو(ها)ی:
  • به سفارش: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت جام